1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem kosmetických služeb (dále jen provozovatel), a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen kupující), návštěvníkem salonu (dále jen návštěvník) a uživatelem poskytovaných služeb (dále jen zákazník). 1.2. Provozovatel poskytuje kosmetické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem. 1.3 Nákupem dárkového poukazu nebo telefonickým objednáním konkrétního termínu kosmetického ošetření projevuje kupující i zákazník svůj souhlas sevšeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy
Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky, e-mailem nebo osobně. Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel si na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas a kapacitu salonu.

2.2 Přeobjednání
Pokud se z vážných důvodů nemůže zákazník v dohodnutém termínu na kosmetické ošetření dostavit, je nutné o tom předem telefonicky provozovatele informovat, nejpozději však 24 hodin před zahájením kosmetického ošetření. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.

2.3. Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na kosmetické ošetření se považuje za absenci zákazníka. 

2.4. Odmítnutí kosmetického ošetření: Poskytnutí kosmetického ošetření může být odmítnuto v těchto případech: a) zákazník se dostaví na proceduru se zjevnými příznaky infekčního onemocnění b) zákazník se dostaví na proceduru se zdravotními problémy medicínského charakteru d) zákazník se dostaví na proceduru v nevyhovujícím hygienickém stavu e) zákazník se během objednávání termínu kosmetického ošetření vyjadřuje nepřístojným způsobem.

2.5. Předčasné ukončení kosmetického ošetřní Poskytování kosmetických služeb může být předčasně ukončeno, pokud se: a) během kosmetického ošetření u zákazníka objeví zjevné příznaky onemocnění b) během kosmetického ošetření u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či vlivu návykových látek c) během kosmetického ošetření u zákazníka objeví zjevné příznaky jakýchkoli zdravotních problémů d) během kosmetického ošetření bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem.

2.6. Osobní věci a cennosti
Během celého kosmetického ošetření je salon uzavřen. Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před kosmetickým ošetřením, ani po něm neručí.

2.7. Informovaný souhlas zákazníka
Zákazník je před prvním kosmetickým ošetřením informován o účincích, indikacích a kontraindikacích procedury. Pokud se rozhodne proceduru podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

2.8. Ceník kosmetických služeb
Ceník kosmetických služeb je k nahlédnutí v salonu a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku a neděle. Všechny ceny obsahují DPH ve výši 21%.

3. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a věrohodně doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Dárkový poukaz

4.1. Použití dárkového poukazu
Dárkový poukaz lze použít na úhradu dané kosmetické procedury. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou je nutno přesný druh a rozsah požadovaných služeb dohodnout při sjednávání termínu návštěvy. Platbu dárkovým poukazem je třeba nahlásit před začátkem kosmetického ošetření pro ověření platnosti.


4.2. Hodnota dárkového poukazu
Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh kosmetického ošetření. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze vracet.


4.3. Platnost dárkového poukazu
Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti.

4.4. Lhůta použitelnosti
Lhůta použitelnosti dárkového poukazu je šest měsíčů od data prodeje a je uvedena přímo na dárkovém poukazu. Lhůtu platnosti nelze prodloužit.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost 1. 1. 2017